Ex'tax on Dutch Television

13 May 2014

May 9th, Femke featured in Dutch television show EZ (Economic Affairs). 275,000 viewers watched the program in which Ex'tax was presented as a solution for unemployment.

Femke explains that our current tax system simply isn't able to deal with for the challenges of the 21st century. Ex'tax means: lowering the burden on labour to make jobs and services more affordable. This can be financed by increasing the costs of natural resources. When consumption fundamentally shifts from continuously buying 'new stuff' to purchasing services such as repair, recycling and, for example, going to a restaurant, this potentially creates hundreds of thousands of new jobs. 

More than 10,000 people have watched EZ on Ex'tax online (the item on Ex'tax starts at 22:24).

Below is a transcript in Dutch.

Femke_Groothuis_Extax_EZ_VARA_9_mei_2014.png

VARA EZ - May 9, 2014

De arbeidsmarkt: mensen aan werk helpen, werkt dat?

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1415934

Begin 22:24

Elena Lindemans: Het idee om arbeid goedkoper te maken wordt al jaren uitgedacht en uitgewerkt door Femke Groothuis van Ex’tax, een duurzame lobby organisatie. Tot haar gesprekspartners behoren inmiddels de grootste accountantskantoren van ons land, en ook op Europees niveau komt de gedachte serieus ter tafel.

Femke Groothuis: Kijk, het systeem is er op ingericht om mensen overbodig te maken op dit moment. De lasten op arbeid zijn heel hoog. Denk aan inkomstenbelasting, premies en btw. En dat geeft werkgevers continue de prikkel om met zo weinig mogelijk mensen te willen werken. Grondstoffen aan de andere kant zijn niet of nauwelijks belast. Denk aan water, CO2, metalen, mineralen, en die gebruiken we nou juist onbeperkt. En dat systeem leidt dus onherroepelijk tot werkloosheid. Eigenlijk kun je zeggen dat het belastingstelsel gewoon niet meer geschikt is voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. 

Elena Lindemans: Wat gaat dit bijvoorbeeld voor mij als consument betekenen?

Femke Groothuis: Voor jou als consument betekent het dat de lasten op arbeid omlaag gaan. Dat zal je zien op je loonstrookje, maar ook je werkgever zal dat zien, want ook daarvoor moeten de lasten omlaag.

Elena Lindemans: Want ik ga meer verdienen?

Femke Groothuis: Je houdt meer over, en de werkgever .. kan ook jou makkelijker werk verschaffen. Tegelijk wordt wel consumptie van vervuilende producten een stuk duurder. Dienstverlening wordt weer goedkoper. Dus in jouw bestedingspatroon zullen minder nieuwe, alsmaar nieuwe producten komen, en meer .. dienstverlening op het gebied van reparatie, recycling, maar ook uit eten gaan en al dat soort zaken wordt allemaal een stuk goedkoper.

Elena Lindemans: Hoeveel banen gaat dit uiteindelijk opleveren, denkt u?

Femke Groothuis: Het gaat om honderdduizenden banen. En zeker als je een fundamentele verschuiving weet te bewerkstelligen, ja dan, gaan we dus met zijn allen heel anders consumeren.

Einde 24:14.