Sustainability reporting: the situation 20 years after Eckart Wintzens BSO

24 Apr 2013

In 1997, John Elkington, the founding father of the 'Triple P' approach (People, Planet and Profit), called BSO/Origin a worldwide pioneer in environmental reporting. He expected that it would take decades more for 'Triple P' reporting to professionalize. An article, published by Holland Management Review studies the state of affairs of integrated reporting.

The authors conclude that currently, most businesses use their website as their main channel of information on sustainability. Since 2000, the number of sustainability reports published by listed companies in The Netherlands and Belgium has increased slowly.

The authors notice a worldwide tendency towards the development of reporting standards differing per country and per industry. In the end, they expect a general accepted standard will emerge, based on GRI principles. The role of accountancy will develop towards integrated controling of 'Triple P' reports.

The article is written in Dutch and can be viewed below.

 

From: Holland Management Review, Duurzaamheidsverslaggeving: de stand van zaken twintig jaar na Eckart Wintzens BSO, by Lineke Sneller, Monique de Ritter, Annemieke Roobeek.

IT-ondernemer en ‘professional hippie’ Eckart Wintzen zag al in 1990 onder ogen dat het bedrijfsleven zijn milieuverantwoordelijkheid moest nemen. Hij liet zijn bedrijf BSO naast het gebruikelijke financiële verslag ook een milieujaarrekening publiceren. Standaarden en richtlijnen daarvoor waren er toen nog niet; die moest BSO zelf ontwikkelen. Wintzens bedrijf werd zo internationaal een verre voorloper van wat inmiddels een trend is.

Read more