CE Delft

(In Dutch)

‘CE Delft adviseert een pakket waarmee een extra vergroening worden gerealiseerd van circa 8 miljard € bovenop het bestaande groene inkomsten van 19 miljard €. (...) De opbrengsten kunnen teruggesluisd worden in de vorm van een verlaging van de belasting op winst of arbeid, waarbij als aanvullende optie gedacht kan worden aan het stimuleren van energiebesparing bij doelgroepen.’ ‘Groene belastingen prikkelen innovatie en ecologische efficiëntie en kunnen een competitief voordeel opleveren.’

From: CE Delft (2010) Grenzen aan groen? Bouwstenen voor een groen belastingstelsel. Delft. Blom, M., Schroten, A., de Bruyn, S., Rooijers, F.