De Groene Zaak, a Dutch collective of businesses

(In Dutch)
‘De Groene Zaak ziet mogelijkheden tot een integrale economische benadering voor de verschillende sectoren (bijvoorbeeld de energiesector) en een aanpak die rekening houdt met de gevolgen voor de internationale concurrentie-positie van het Nederlandse bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door een fiscaal stelsel in te voeren waarin lagere heffingen voor duurzame oplossingen worden gefinancierd door hogere heffingen voor de minst duurzame producten.

Ook kan gedacht worden aan een verschuiving van belastingen op arbeid naar belastingen op grondstoffen, wat zal leiden tot verhoging van de arbeidsparticipatie door verlaging van loonkosten én stimulering van de eco-efficiëntie door verhoging van de prijs van grondstoffen.

Een differentiatie van BTW-tarieven naar duurzaamheid (uitgaand van de duurzaamheid over de gehele levenscyclus van een product) kan eveneens een belangrijke bijdrage leveren.’

From: De Groene Zaak, Brief aan alle leden van de Tweede Kamer (October 25, 2010).