Manifest Belastinghervorming voor de Circulaire Bouweconomie

Ondertekend door: 

Manifest Belastinghervorming voor de Circulaire Bouweconomie

‘Klimaatdoelen zijn niet te behalen door alleen de energietransitie uit te voeren, de grondstoffentransitie speelt een essentiële rol in het behalen van die doelen’, aldus Frans Timmermans in zijn openingsspeech bij de Nationale Circulaire Conferentie d.d. 3 feb 2020.

Wij, ondertekenende opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven, slopers, adviseurs, beheerders, financiers en bij de bouw betrokken partijen zetten ons dagelijks in om circulaire economie tot uitvoer te brengen. We zijn de circulaire voorlopers die leren door te doen. We streven ernaar om uw, en onze, nationale circulaire doelen 2030 en 2050 te halen. De Transitieagenda Circulaire Bouw Economie is op de goede weg, maar we lopen tegen belangrijke barrières aan, daarom ons voorstel om belastinghervorming in te zetten voor versnelling van de circulaire economie.

Grondstoffen
De bouwsector is een belangrijke aanjager voor de grondstoffentransitie. Aangezien de bouwsector voor circa 50% bijdraagt aan het grondstoffenverbruik en tevens voor ca 50% van de afvalstromen in Nederland.[1] Wij dragen, en nemen, als sector een grote verantwoordelijkheid in de transitie naar een circulaire economie. Dat betekent anders om gaan met bouwen en bestaande gebouwen. In de afgelopen jaren hebben wij met diverse projecten geëxperimenteerd en een brede ervaring opgebouwd in de praktijk.

Uit deze praktijk blijkt dat circulair bouwen moeite heeft om concurrerend te zijn met de traditionele bouw.[2] Dat heeft te maken met technische, juridische maar zeker ook met fiscale barrières.

Arbeid
Dat komt ten eerste omdat de bouwsector zeer arbeidsintensief is. Het grootste deel van een bouwproject bestaat uit loonkosten. Circulair bouwen is nog arbeidsintensiever, met name omdat secundaire bouwmaterialen weer gereed gemaakt moeten worden voor een ‘tweede leven’, zodat ze weer hoogwaardig toegepast kunnen worden. Circulaire bouwmaterialen moeten zien te concurreren met lineaire bouwmaterialen. Dat is onmogelijk vanwege de cost efficiency, schaalvoordeel en lagere loonkosten-component in de lineaire economie. Er is simpelweg gezegd geen level playing field, geen eerlijke concurrentie.

CO2-beprijzing
De bouwsector is niet alleen arbeidsintensief en grondstofintensief, er komt ook veel CO2 vrij bij de productie van nieuwe bouwmaterialen. De keten van grondstof naar gebouw is lang en vervuilend. Reductie van CO2-emissie is een belangrijke bouwsteen in de klimaatdoelen. In de bouw zijn de zogenaamde ‘grijze’ kosten (zoals bijvoorbeeld CO2-uitstoot en andere vormen van vervuiling) niet opgenomen in de prijs van bouwmaterialen. Die bouwmaterialen zijn veelal gemaakt van nieuwe grondstoffen, waarbij in ontginning, productie en transport veel CO2-emissies hebben plaatsgevonden Deze producten zijn daarom feitelijk te goedkoop.[3]

Onze oplossing voor versnellen van de circulaire economie is al bij herhaling aangetoond in studies, fiscale aanpassing biedt de beste mogelijkheid om een gelijk speelveld te realiseren.[4]

Oproep aan de Nederlandse politiek
Wij menen dat de circulaire bouw een gelijk speelveld verdient en pleiten daarom voor een structurele verschuiving van het belasten van arbeid naar het belasten van grondstoffen, vervuiling en emissies.

Wij verzoeken u in het belang van onze gezamenlijke klimaatdoelstellingen deze verschuiving te overwegen en toe te passen. We denken en doen graag mee.

**your signature**[1] De bouwsector neemt 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland voor zijn rekening. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050; De bouw produceerde in 2016 ook in absolute zin het meeste afval van alle bedrijfstakken: de helft van al het afval was afkomstig van deze sector. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/45/meeste-afval-en-hergebruik-materialen-in-bouwsector; [2] Transitieagenda Bouw, December 2019. https://debouwagenda.com/themas/downloads_getfilem.aspx?id=930812; [3] Zie bijvoorbeeld: https://www.pbl.nl/publicaties/fiscale-vergroening-belastingverschuiving-van-arbeid-naar-grondstoffen-materialen-en-afval; [4] Zie bijvoorbeeld: OECD (2019), Business Models for the Circular Economy: Opportunities and Challenges for Policy; The Ellen MacArthur Foundation (2015), Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf; meer bronnen op www.extax.nl.
419 signatures

Deel dit met vrienden:

   


419
Ondertekenaars
419 Peter de Boer irresistible branding vof Oct 20, 2020
418 Midas Hoezen Oct 15, 2020
417 Joost Klaassen Oct 09, 2020
416 Anton Zoetmulder Zoetmulder Oct 08, 2020
415 Henk van Rijen Sep 18, 2020
414 Saskia Kitzmann-Vreede Loover Sep 18, 2020
413 Gideon Bergmans Gideon Bergmans | productontwerp Sep 17, 2020
412 Elmo Vermijs Sep 12, 2020
411 Thomas Hoepfner Bright Forest Limited Sep 01, 2020
410 Alje Kuiper Mijn Impact Aug 24, 2020
409 Kim Nackenhorst Aug 21, 2020
408 Bram Heijkers (On)gewoon Bram / I'M BINCK Aug 20, 2020
407 Ruben Zonnevijlle DGBC Jul 27, 2020
406 David Spierings V8 Architects Jul 02, 2020
405 Simon Rombous Chainable Jun 25, 2020
404 Olaf Blaauw Olaf Blaauw Consultancy Jun 21, 2020
403 Navied Tavakolly ECOR Jun 21, 2020
402 Mark Veldpape Globalmarks bv Jun 20, 2020
401 Erik Waanders Greenpaints Jun 20, 2020
400 Richard de Vaan Jun 19, 2020
399 Jordy van Osch Chainable B.V. Jun 17, 2020
398 Simon Rombouts Chainable Jun 16, 2020
397 Tom Blomaard Luijtgaarden B.V. May 25, 2020
396 Peter Feijen CMS Energiesystemen BV May 05, 2020
395 juliette mohamed tu delft May 05, 2020
394 Frank Bartelen 1968 May 04, 2020
393 Inkie Weegels Centre of Expertise Biobased Economy May 03, 2020
392 wim van de wall ZigZagSolar May 03, 2020
391 Jaap Dooper May 01, 2020
390 Roel Tromp LJ Solutions BV Apr 30, 2020
389 Dominique Vosmaer Frontwise Facades Apr 30, 2020
388 Hilda Feenstra Local Matters Apr 30, 2020
387 Sjaak van Burken TKCB Bouwkostenadvies B.V. Apr 30, 2020
386 Ralf van Tongeren Platform M3 architecten Apr 30, 2020
385 Aafke van Dijk Apr 30, 2020
384 Thom van Duuren Apr 27, 2020
383 Pascal van Dam Apr 24, 2020
382 Rik van Kraaij Apr 14, 2020
381 Cora Jongenotter Core-Identity Apr 14, 2020
380 Terry Pater DOOR architecten Apr 06, 2020
379 Reno Mol Wooncompagnie Apr 04, 2020
378 Sann Carriere So Now Apr 03, 2020
377 Hein Brekelmans ABN AMRO Apr 01, 2020
376 Aart Wijnen De Twee Snoeken Mar 20, 2020
375 Daan Vos HRO Mar 20, 2020
374 Ritger Traag Mar 18, 2020
373 Leo Verbree Mar 18, 2020
372 Meindert de Vries Boschgaard Mar 18, 2020
371 Remco van Wingerden Tablis Wonen Mar 18, 2020
370 Casper van der Meer Better Future Factory Mar 17, 2020

* Dit manifest is een initiatief van Jan Jongert (Superuse Studios) in samenwerking met The Ex’tax Project*