Manifest Belastinghervorming voor de Circulaire Bouweconomie

Ondertekend door: 

Manifest Belastinghervorming voor de Circulaire Bouweconomie

‘Klimaatdoelen zijn niet te behalen door alleen de energietransitie uit te voeren, de grondstoffentransitie speelt een essentiële rol in het behalen van die doelen’, aldus Frans Timmermans in zijn openingsspeech bij de Nationale Circulaire Conferentie d.d. 3 feb 2020.

Wij, ondertekenende opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven, slopers, adviseurs, beheerders, financiers en bij de bouw betrokken partijen zetten ons dagelijks in om circulaire economie tot uitvoer te brengen. We zijn de circulaire voorlopers die leren door te doen. We streven ernaar om uw, en onze, nationale circulaire doelen 2030 en 2050 te halen. De Transitieagenda Circulaire Bouw Economie is op de goede weg, maar we lopen tegen belangrijke barrières aan, daarom ons voorstel om belastinghervorming in te zetten voor versnelling van de circulaire economie.

Grondstoffen
De bouwsector is een belangrijke aanjager voor de grondstoffentransitie. Aangezien de bouwsector voor circa 50% bijdraagt aan het grondstoffenverbruik en tevens voor ca 50% van de afvalstromen in Nederland.[1] Wij dragen, en nemen, als sector een grote verantwoordelijkheid in de transitie naar een circulaire economie. Dat betekent anders om gaan met bouwen en bestaande gebouwen. In de afgelopen jaren hebben wij met diverse projecten geëxperimenteerd en een brede ervaring opgebouwd in de praktijk.

Uit deze praktijk blijkt dat circulair bouwen moeite heeft om concurrerend te zijn met de traditionele bouw.[2] Dat heeft te maken met technische, juridische maar zeker ook met fiscale barrières.

Arbeid
Dat komt ten eerste omdat de bouwsector zeer arbeidsintensief is. Het grootste deel van een bouwproject bestaat uit loonkosten. Circulair bouwen is nog arbeidsintensiever, met name omdat secundaire bouwmaterialen weer gereed gemaakt moeten worden voor een ‘tweede leven’, zodat ze weer hoogwaardig toegepast kunnen worden. Circulaire bouwmaterialen moeten zien te concurreren met lineaire bouwmaterialen. Dat is onmogelijk vanwege de cost efficiency, schaalvoordeel en lagere loonkosten-component in de lineaire economie. Er is simpelweg gezegd geen level playing field, geen eerlijke concurrentie.

CO2-beprijzing
De bouwsector is niet alleen arbeidsintensief en grondstofintensief, er komt ook veel CO2 vrij bij de productie van nieuwe bouwmaterialen. De keten van grondstof naar gebouw is lang en vervuilend. Reductie van CO2-emissie is een belangrijke bouwsteen in de klimaatdoelen. In de bouw zijn de zogenaamde ‘grijze’ kosten (zoals bijvoorbeeld CO2-uitstoot en andere vormen van vervuiling) niet opgenomen in de prijs van bouwmaterialen. Die bouwmaterialen zijn veelal gemaakt van nieuwe grondstoffen, waarbij in ontginning, productie en transport veel CO2-emissies hebben plaatsgevonden Deze producten zijn daarom feitelijk te goedkoop.[3]

Onze oplossing voor versnellen van de circulaire economie is al bij herhaling aangetoond in studies, fiscale aanpassing biedt de beste mogelijkheid om een gelijk speelveld te realiseren.[4]

Oproep aan de Nederlandse politiek
Wij menen dat de circulaire bouw een gelijk speelveld verdient en pleiten daarom voor een structurele verschuiving van het belasten van arbeid naar het belasten van grondstoffen, vervuiling en emissies.

Wij verzoeken u in het belang van onze gezamenlijke klimaatdoelstellingen deze verschuiving te overwegen en toe te passen. We denken en doen graag mee.

%%your signature%%[1] De bouwsector neemt 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland voor zijn rekening. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050; De bouw produceerde in 2016 ook in absolute zin het meeste afval van alle bedrijfstakken: de helft van al het afval was afkomstig van deze sector. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/45/meeste-afval-en-hergebruik-materialen-in-bouwsector; [2] Transitieagenda Bouw, December 2019. https://debouwagenda.com/themas/downloads_getfilem.aspx?id=930812; [3] Zie bijvoorbeeld: https://www.pbl.nl/publicaties/fiscale-vergroening-belastingverschuiving-van-arbeid-naar-grondstoffen-materialen-en-afval; [4] Zie bijvoorbeeld: OECD (2019), Business Models for the Circular Economy: Opportunities and Challenges for Policy; The Ellen MacArthur Foundation (2015), Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf; meer bronnen op www.extax.nl.
442 signatures

Deel dit met vrienden:

   


442
Ondertekenaars
442 Yael Ben Basat iCircl Jan 07, 2021
441 Noor Ney Dec 30, 2020
440 Guido Jonker Hout Maakt NL BV Dec 15, 2020
439 Boudewijn Piscaer SustCon vof Dec 09, 2020
438 Marijn Wals DAAD Architecten Dec 04, 2020
437 Lars Ruinemans Nov 19, 2020
436 Michiel Haas NIBex Holding bv Nov 17, 2020
435 Sara Rademaker Rijkswaterstaat Nov 12, 2020
434 Mathijs Scholten Technische Unie Nov 12, 2020
433 Sultan Cetin Nov 12, 2020
432 Martin De Rooij Nov 12, 2020
431 Paul de Vries Nov 12, 2020
430 Allart Vogelzang Vector-i Nov 11, 2020
429 Renate van Ommeren Modulo Milieustraten BV Nov 11, 2020
428 Olaf Oosting Valstar Simonis Nov 11, 2020
427 Bas Janssen Open Development BV Nov 11, 2020
426 Joost Vos Benthem Crouwel Architects Nov 10, 2020
425 Oukje van Merle Nov 09, 2020
424 Herman Harms HERMAN HARMS ontwerp & bouwbegeleiding Nov 06, 2020
423 Dominik Lukkes BBGT Design Nov 06, 2020
422 Mirjam Schmull Brokkenmakers Nov 06, 2020
421 Matthijs van Mulligen Nov 06, 2020
420 Charlotte Uiterwaal MeyerBergman Erfgoed Groep Nov 06, 2020
419 Peter de Boer irresistible branding vof Oct 20, 2020
418 Midas Hoezen Oct 15, 2020
417 Joost Klaassen Oct 09, 2020
416 Anton Zoetmulder Zoetmulder Oct 08, 2020
415 Henk van Rijen Sep 18, 2020
414 Saskia Kitzmann-Vreede Loover Sep 18, 2020
413 Gideon Bergmans Gideon Bergmans | productontwerp Sep 17, 2020
412 Elmo Vermijs Sep 12, 2020
411 Thomas Hoepfner Bright Forest Limited Sep 01, 2020
410 Alje Kuiper Mijn Impact Aug 24, 2020
409 Kim Nackenhorst Aug 21, 2020
408 Bram Heijkers (On)gewoon Bram / I'M BINCK Aug 20, 2020
407 Ruben Zonnevijlle DGBC Jul 27, 2020
406 David Spierings V8 Architects Jul 02, 2020
405 Simon Rombous Chainable Jun 25, 2020
404 Olaf Blaauw Olaf Blaauw Consultancy Jun 21, 2020
403 Navied Tavakolly ECOR Jun 21, 2020
402 Mark Veldpape Globalmarks bv Jun 20, 2020
401 Erik Waanders Greenpaints Jun 20, 2020
400 Richard de Vaan Jun 19, 2020
399 Jordy van Osch Chainable B.V. Jun 17, 2020
398 Simon Rombouts Chainable Jun 16, 2020
397 Tom Blomaard Luijtgaarden B.V. May 25, 2020
396 Peter Feijen CMS Energiesystemen BV May 05, 2020
395 juliette mohamed tu delft May 05, 2020
394 Frank Bartelen 1968 May 04, 2020
393 Inkie Weegels Centre of Expertise Biobased Economy May 03, 2020

* Dit manifest is een initiatief van Jan Jongert (Superuse Studios) in samenwerking met The Ex’tax Project*