Nieuwe studie: Deltaplan Belastingen

Deltaplan Belastingen voor een Circulaire en Sociale Economie
Partners
“Nederland heeft in het verleden met het Deltaplan getoond waar een klein land groot in kan zijn. Nu is het tijd om met eenzelfde langetermijnperspectief, en met respect voor toekomstige generaties, naar onze economie te kijken. Een toekomstbestendige economie vergt een daarbij passend belastingstelsel. Deze studie van The Ex’tax Project schetst hoe een dergelijk stelsel eruit uit kan zien. De routekaart is een goede aanzet die Nederland uitdaagt wederom groots te denken en te doen.”
Jan Peter Balkenende
Oud-minister-president, hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam

Taxshift biedt Nederland kansen

Nederland kan een voorbeeldfunctie vervullen op het thema belastingen voor een circulaire en sociale economie. Ons land wordt internationaal beschouwd als koploper in circulair ondernemerschap. Bovendien is Nederland een internationale ‘hub’ op het gebied van fiscale expertise. Naar analogie met het Deltaplan kunnen we de taxshift in gang zetten: een grootschalig en intergenerationeel plan, dat de belangen van huidige en toekomstige generaties vertegenwoordigt. En waarin ruimte is voor experimenten en leerprocessen. Op die manier bouwt Nederland aan een toekomstbestendige economie en bijpassend belastingstelsel.

Wij nodigen beleidsmakers, ondernemers en NGO’s uit om met ons de studie en aanbevelingen te gebruiken om nu in Nederland de belastingen te hervormen ten gunste van huidige én toekomstige generaties. Met ruimte voor experimenten en leerprocessen. Ook internationaal zullen we belasting verschuiving actief agenderen.

Het team van The Ex’tax Project

“Gedrag verandert door prikkels. Fiscaliteit is één van de belangrijkste economische prikkels. Momenteel wordt fundamentele verandering naar een circulaire economie niet voldoende gestimuleerd. Dit plan is origineel, grondig en doeltreffend om de transitie naar een meer duurzame en circulaire wereld te versnellen. Het zou ook veel nieuwe economische kansen scheppen in Nederland.”
 Z.K.H. Prins Constantijn der Nederlanden
Speciaal Gezant Techleap.nl

 

“Nederland pleit voor 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030. Met de huidige koers gaat dat zeker niet lukken. Het belastingsysteem is op dit moment een barriëre voor die doelen, terwijl het juist een steun in de rug moet zijn. Het is de hoogste tijd voor robuuste keuzes: laat de vervuiler betalen en geef duurzame ondernemingen de kans om te groeien.”
Marjan Minnesma
Directeur Urgenda
“Het Deltaplan Belastingen voor een Circulaire en Sociale economie is een baanbrekend plan om de Nederlandse economie meer duurzaam en circulair te maken. Ex’tax heeft hier een plan neergelegd dat Nederland een leider in de wereld kan maken en de nu breed gedragen noodzaak tot verduurzaming kan versnellen als geen andere set van maatregelen.”
Peter Bakker
President & CEO World Business Council for Sustainable Development

United by Tax

Onze studies en andere activiteiten staan in het teken van internationaal draagvlak voor de taxshift.
Met name bedrijven, organisaties en mensen die zich sterk maken voor een circulaire en sociale economie, erkennen het belang van het verschuiven van belastingen voor hun succes.
Door hun verhalen en uitspraken  wordt het belang van de taxshift ook voor een breder publiek duidelijk.
Om het draagvlak verder te vergroten, gaat The Ex’tax Project onder de naam ‘United by Tax’ in 2021 gesprekken met hen aan, waarvan we enkele in beeld zullen brengen.
So stay tuned!